Force and rule I want as I am got threatened, manipulation is my only weapon.

I go deeper than the deepest oceans, but explore…

Transformation is my mission as it creates harmony between ego and the soul I who  am.

Dwingen en heersen wil ik want ik word belaagd, manipuleren is mijn enige wapen.

Ik ga dieper dan de diepste zeeën, maar ontdek…

Transformeren is mijn opdracht, want zo komt harmonie tussen ego en de ziel die ik ben.

Dré Aukes, vrij naar Alan Okens “Zielsgerichte Astrologie”