In his early boyhood you could find Joop almost daily in nature reserve the Stratumse Heide nearby his birthplace in Eindhoven. Inspired by the serene beauty of it, it were these typical landscapes of the county of Brabant he started to paint as a sixteen year old. But also it was the challenge to capture the magic of the tranquil fens in these prior paintings.

Fens called as the Rietven, the Karperven, and the unique Kanunnikesven, the latter considered as one of the most important fens in the Netherlands as there is a floating island in the middle of it; they were dear to him. These enchanting fens of the Stratumse Heide could have been the inspiration for the fantastic magic works Joop paintend many years later. The resemblance between Joop and his fens: still waters run deep …

Al in zijn vroegste jaren was Joop vrijwel dagelijks te vinden in het natuurgebied de Stratumse Heide, vlakbij zijn geboortehuis in Eindhoven. Geïnspireerd door de serene schoonheid ervan, waren het dan ook deze Brabantse landschappen die hij als zestienjarige begon te schilderen. Maar het was vooral een uitdaging om de magie van de verstilde vennen in deze eerste schilderijtjes te vangen.

Het Rietven, het Karperven en het unieke Kanunnikesven, dat als één van de belangrijkste vennen van Nederland wordt beschouwd omdat er middenin een drijvend hoogveeneiland voorkomt, waren hem dierbaar. De betoverende vennen van de Stratumse Heide waren wellicht de grondleggers voor al die fantastische magische werken die Joop jaren later schilderde. De overeenkomst tussen Joop en zijn vennen: stille waters, diepe gronden…

Click ‘More info’ for details and request a quote!