Inner Landscapes, Joop  called this kind of work. Which inner life came through the brush on the canvas? Or are they cosmic energies that took shape through Joop?

We will never know …

Innerlijke landschappen, noemde Joop dit soort schilderijen. Welke zielenroerselen kwamen via het penseel op het doek? Of waren het juist kosmische energieën die via Joop hun gestalte kregen?

We  zullen het nooit weten …

Click ‘More info’ for details and request a quote!