Joop has painted many Fuchsias. The  Fuchsia occurs in South West Ireland in the wild as bushes along roads and trails. It is impressive how hedges of red-purple flowers color that part of Ireland from July to October.

The Fuchsia is a symbol of life energy: glow of the heart…

Joop heeft heel wat Fuchsia’s vereeuwigd op het doek. De Fuchsia komt in het wild in Zuid West Ierland voor als struiken langs paden en wegen. Het is indrukwekkend hoe hagen van roodpaarse bloemen van juli tot oktober dat stukje Ierland kleuren.

De Fuchsia staat symbool voor levensenergie:  gloed van het hart..