Many parents said about this kind of work: “Aaah, my four-year- old can also paint something like that!”

Yes, but as an adult it is almost impossible to paint as a four-year- old…

Veel ouders zeiden over dit soort werk: “Aaah, zoiets kan onze vierjarige ook!”

Jawel, maar voor een volwassene is het bijna onmogelijk om als een vierjarige te schilderen…