I am impulsive and think of myself first,

a dominant planet in the sky

but unaware of my essential self.

Until I become aware that my soul wants something else:

No impulsivity but by intuition I have to return to responsibility.

Ik ben impulsief en denk eerst aan mijzelf,

een dominante planeet aan het hemelgewelf

maar onbewust van mijn wezenlijke ik.

Totdat ik bewust word dat mijn ziel iets anders wil:

geen impulsiviteit, maar via intuïtie moet ik leren

naar verantwoordelijkheid terug te keren.

 

Dré Aukes, vrij naar Alan Oken’s  “Zielsgerichte Astrologie”.