For me everything is indisputable

I can hardly go along with other views

Until I feel responsible for those who surround me

and discover the greatest value:

I am there to serve the people and the earth

Voor mij staat alles vast en onveranderlijk

met anderen meegaan lukt mij nauwelijks

Totdat ik mij voor hen die mij omringen

verantwoordelijk weet en zie de grootste waarde:

ik ben er voor het dienen van de mensen en de aarde…