I have an insatiable hunger for knowledge and contact

I love exchanging and finding new impulses

And sometimes I bite of more than I can chew

But once I create more harmonious relationships

with love and light as a diplomat

Ik heb een onverzadigbare honger naar kennis en contact

Uitwisselen en nieuwe impulsen vind ik mooi

En soms neem ik teveel vork op mijn hooi

Maar ooit schep ik harmonieuzere relaties

Met liefde en licht als diplomaat met tact…

 

Dré Aukes, vrij naar Alan Oken’s “Zielsgerichte Astrologie”

Note: Tweelingen houden van woordgrapjes, vandaar “teveel vork op mijn hooi”.