Oh, if I only was in balance and harmonious, I’m doing my best  but will it ever be perfect?
But I’m waisting my time, have to lean on my intuition. Then my energy focuses on all people and brings unity between opposites.

Ach, was ik maar in evenwicht en harmonieus, ik doe mijn best  maar wordt het ooit perfect?
Maar ik verdoe mijn tijd, moet steunen op mijn intuïtie. Dan richt mijn energie zich op alle mensen en breng ik eenheid tussen tegenstellingen.

Dré Aukes, vrij naar Alan Oken’s “Zielsgerichte Astrologie”