I am sensitive to everything and everyone,

but I don’t know how to distinguish.

If my feeling gets too strong, then I flee.

But once I will understand my role: to crack old structures

and make room for spriritual reality …

Ik ben gevoelig voor alles en iedereen,

maar ik weet geen onderscheid te maken.

Wordt mijn gevoel te sterk dan vlucht ik heen.

Maar ooit snap ik  mijn rol: oude structuren te kraken

en maak ik ruimte voor een spirituele realiteit …

 

Dré Aukes, vrij naar Alan Oken’s “Zielsgerichte Astrologie”.