I am standing strong in the earth and love her

Although I am slow, I will fight for my possessions

I do not change my mind, remain old opinions

Until I realize: I have to detach

from desire and matter…

Ik sta sterk in de aarde en heb haar lief

Al  ben ik langzaam, voor mijn bezit wil ik vechten

Verander niet van mening, blijf bij het oude

Tot ik besef: ik moet onthechten

aan begeerte en materie…

Dré Aukes, vrij naar Alan Oken’s “Zielsgerichte Astrologie”.