Even if the ego of Virgin was neat and less messy, she sees little distinction between necessary and unnecessary things, she does not like empty spaces. She loves systems, cabinets, drawers and constantly is critical of others,  but once getting one with her soul, the Moon becomes her Patron Saint and she becomes servant by giving love and wisdom. She will become more philosophical and from captivity in matter she grows into shaping  larger spiritual forms.

Was het ego van Maagd maar netjes en niet zo rommelig. Zij ziet weinig onderscheid tussen noodzakelijke en niet noodzakelijke dingen en houdt niet van lege ruimtes. Zij is gek op systemen, kastje en laden en is voortdurend kritisch op anderen, maar eenmaal één met haar ziel wordt de Maan haar patroonheilige en wordt zij dienstbaar door het geven van liefde en wijsheid. Zij zal meer filosofisch worden en vanuit gevangenschap in de materie groeit zij naar het scheppen van vormen op een breder vlak.

Dré Aukes, vrij naar Alan Oken’s “Zielsgerichte Astrologie”.