A frequently recurring theme in Joop’s work is The Tree.  Its roots are deeply rooted in the earth while the branches reach far into the universe. The Trees of Joop seem to make a connection between the earthly and the magic. In these paintings people are drawn to those Holy Trees, one has gathered, a big event will take place…

Een vaak terugkerend thema in het werk van Joop is De Boom. Zijn wortels zijn diep in de aarde verankerd terwijl de takken reiken tot ver in het heelal. De Bomen van Joop lijken een verbinding te maken tussen het aardse en het magische.  In deze schilderijen worden volkeren naar deze Heilige Bomen toe getrokken, men heeft zich verzameld, een grote gebeurtenis zal plaatsvinden …