New developments, always the first one, (or: always number one?)

technique and progress, is that your aim?

And everyone equal, is that sufficient?

No ego, but learn to give everything for the group

and thus serve mankind…

Nieuwe ontwikkelingen, altijd haantje de voorste,

techniek en voortgang, wordt dat je streven?

En ieders gelijke, is dat voldoende?

Geen ego, maar alles voor de groep leren geven

en zo de mensheid gaan dienen…

 

Dré Aukes, vrij naar Alan Oken’s “Zielsgerichte Astrologie”.